Închisoare pentru cei care nu plătesc impozitul la stat

0

Neplata către bugetul de stat, cu intenție, a impozitelor și contribuțiilor supuse regimului de reținere, încasare și plată sau virare va fi incrimitată ca faptă de evaziune fiscală, urmând să fie pedepsită cu închisoare de la un an la șase ani.

Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect de Ordonanță de urgență publicat de Ministerul Finanțelor.
Actul normativ va cuprinde 32 de impozite și contribuții datorate bugetului, printre ele fiind impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor, impozitul pe veniturile din pensii, impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi și dividende, impozitul pe veniturile din arendă, impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc, contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.
„Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata ori, după caz, încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri”, se precizează proiectul de act normativ.

Guvernul dorește să crească gradul de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale. Guvernul a schimbat și Codul Fiscal, trecând în totalitate la angajat sarcina fiscală a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, însă angajatorul va fi cel care va stabili, va reține, va declara și va plăti obligațiile datorate.

1 afisări

Lasă un răspuns

hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

ADS*