La sfârșitul lunii februarie, pensionarii vor primi tichete cadou în valoare de 50 de lei

0

Începând din 27 februarie până în data de 7 aprilie, pensionarii vor primi tichete cadou în valoare de 50 de lei, iar acestea pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de tichetul social sunt pensionarii cu vârsta de 63 ani – femei şi 65 ani – bărbaţi, care împlinesc vârsta până inclusiv ultima zi din anul 2017, a căror pensie este de până la 1.000 de lei inclusiv.
Pentru a putea ridica tichetele, solicitanţii trebuie să prezinte la Primărie cuponul de pensie pentru luna anterioară / luna în curs solicitării (în original şi copie), actul de identitate -BI sau CI – (în original şi copie), cerere completată de beneficiar prin care acesta solicită acordarea tichetelor.
În cazul persoanelor nedeplasabile, sunt necesare următoarele acte: cuponul de pensie al persoanei îndreptăţite, pentru luna anterioară /luna în curs solicitării (în original şi copie), actul de identitate al persoanei îndreptăţite (în original şi copie), cerere completată de beneficiar prin care acesta solicită acordarea tichetelor, împuternicire (scrisă de beneficiar) pentru persoana mandatată să ridice tichetul, actul de identitate (în original şi copie) al persoanei împuternicite.

1 afisări

Lasă un răspuns

hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

ADS*