OTV a intrat în insolvență

0

Dupa ce acum 2 zile postul OTV a primit un soc. Azi vine altul, care de data asta se pare ca  il va dobora cu totul.
Azi Tribunalul București a admis intrarea Ocram Televiziune, care operează OTV, în insolvență, la cerea companiei de producție Mamitzu Production.
Casa de productie Mamitzu Production a intrat, si ea în insolvență la începutul anului 2011. Firma care a fost desemnată să se ocupe de insolvența OTV este Accis Solv Ipurl, care va fi plătită cu 2.000 lei, fara  TVA,

Decizia Tribunalului Bucuresti

 •  ”Administratorul judiciar va întocmi, în termen de 20 de zile de la desemnare, un raport de activitate prin care va propune, fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație de 50 de zile prevazută de Lege.”
 • În funcție de cuprinsul raportului și în condițiile și termenele prevăzute de art.94 din Lege, administratorul judiciar va putea elabora un plan de reorganizare a activității debitoarei.
 • În termen de 40 de zile de la comunicare, administratorul judiciar va întocmi un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă pentru a putea fi angajată răspunderea patrimoniala a acestora in conditiile art.138 din Lege.
 • Lunar administratorul judiciar va prezenta un raport cuprinzând modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, precum și o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii, sau altor cheltuieli efectuate din fondurile debitoarei, care se va depune la dosarul cauzei, iar un extras din raport se va publica in Buletinul Procedurilor de Insolventa.
 • Administratorul judiciar va inventaria patrimoniul debitoarei şi va lua măsuri pentru conservarea bunurilor, aplicând sigilii acolo unde este cazul, va întocmi bilanţul de deschiderea procedurii conform legii contabilităţii.
 • Pe durata perioadei de observatie administratorul judiciar se va îngriji de redimensionarea organigramei, astfel încît să corespundă acestei etape si va asigura continuarea activitatii în scopul obtinerii unui rezultat financiar cît mai bun.
 • De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, respectiv orice termene de prescriptie a acestor actiuni.
 • Administratorul judiciar ordona bancilor unde debitoarea are disponibil banesc sa nu dispuna de acesta fara un ordin al administratorului judiciar, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi judiciare de la 4.000 – 10.000 lei, sau o raspundere pentru prejudiciul creat.
 • Pe perioada de observatie, debitoarea va putea sa continue desfasurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre cunoscuti care sa incadreze in conditii obisnuite de exercitare a activitatii curente sub conducerea administratorului judiciar.
 • Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii, respectiv a creantelor bugetare rezultate din titluri executarii neconstatate in termenele prevazute de Legi speciale, pentru a se stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante.
 •  Dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes detinute de debitoare in registrele speciale de evidenta, ori in conturile inregistrate electronic.
 • Dupa ramanerea irevocabila a hotaririi de deschiderea procedurii toate actele si corespondenta emise de debitoare si administrator judiciar vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limba romana, engleza si franceza, mentiunea: IN INSOLVENTA”,” IN INSOLVENCY” „EN PROCEDURE COLLECTIVE”.
 • Obliga debitoarea sa puna la dispozitiai administratorului judiciar toate informatiile cu privire la activitatea si averea sa, precum si lisata cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate in cele, 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
Oare este doar o coincidenta? Nu prea cred asta. Mai ales ca azi sa dat publicitati un sondaj de opinie, In care PPDD este pe locul 2 in sondaje.

PPDD Pe Locul 2 In Sondaje.

Totusi se pare ca exista o directa implicare politica. Toate astea vin de la actuala dictatura, de tip „mafiot”


1 afisări

Lasă un răspuns

hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

ADS*